Flytting av garasje


På oppdrag for kommunen, flyttet vi en garasje hel i fra glattkjøringsbanen og til Evjen skole. Transporten var et sammarbeid med Wåtland Kran & Transport.

Personvern