Miljø og gjenvinning

Vårt nye gjenvinningsanlegg

På Furumoen, Grønøra Vest i Orkanger har vi bygd opp et gjenvinningsanlegg for rene – ikke forurensede masser.

Her mottar vi betong med og uten armering, asfalt, gravemasser, rent trevirke sånn som trær, røtter, greiner, busker og hageavfall. Av disse massene gjenvinnes og produseres det varer som brukes ut på byggeplass/anleggene igjen. Det kan være pukkfraksjoner, grusprodukter, fyllmasser og anleggsjord med mere. Det er en miljøgevinst i stedet for at massene skulle blitt lagt i deponi, og ikke blitt utnyttet.

Vi har også etablert et anlegg på østsiden av elva, på Norsk Gjenvinning sin tomt. Der tas imot bilvrak og metall til gjenvinning. Det vil også på sikt bli tatt imot tilsvarende som anlegget på Furumoen.

Vi har også mobile kverner, knusere og sikteverk som kan ta på eksterne oppdrag dersom det blir spørsmål om det.

Effektiv rivning og sanering

Rivning og sanering av bygg betyr at en må håndtere alle fraksjonene bygget består av  på en betryggende og forskriftsmessig måte.

Det er nettopp for å ivareta de økende kravene som stilles til miljø, helse og sikkerhet  at vi har investert i utstyr og maskiner som er ekstra egnet til formålet. Vi kan dermed tilby rivning og sanering på en slik måte at du som oppdragsgiver er sikret at  oppdraget gjennomføres etter regelverket raskt og effektivt.

Gjenbruk . Asfalt . Betong

Kverning . Trevirke

Norsk Kylling

Personvern