Entrepenør

Mardahl Maskin og Orkla Maskin fusjoneres sammen under Mardahl Industri i 2021. Mer informasjon kommer.

Vi i Mardahl Maskin har mange års erfaring innenfor grunnarbeid og opparbeiding av større tomter for Næringsliv og industri.

Vår maskinpark, allsidig kompetanse og gode kvalitet systemer sikrer kvaliteten, betrygger kunden og gjør ingen jobb for liten eller for stor.

Mardahl Maskin tilbyr også opparbeiding av hustomter, hyttetomter og hage områder. Innenfor dette kan vi nevne drenering, vann og avløp, opparbeiding rundt grunnmur, gårdsplass og støttemurer og så mye mer.


Viste du at Mardahl Maskin med sitt nye gjenvinningsanleggpå Furumoen kan utnytte så å si alle stedlige masser på prosjekter?

Våre motiverte ansatte står klar til å bistå.

Les mer

Sommervedlikehold/anleggsgartner

 • Uterom
 • Parker
 • Beskjæring
 • Trefelling
 • Planting
 • Plener
 • Kantstein
 • Belegningsstein
 • Naturstein
 • Ugressbekjempelse
 • Feiing
 • Vedlikehold
 • Gjerder og lekeplasser

 • Kontakt oss

  Grøfter

 • Overvann
 • Spillvann
 • Vannledning
 • Kabelgrøfter for el
 • Tele og fiber
 • Fjernvarme

 • Kontakt oss

  Drenering av kjeller og grunnmur

 • Graving og utskifting av masser
 • Drensledning
 • Isolering

 • Kontakt oss

  Opparbeiding av gårdsplasser

 • Graving og utskifting av masser
 • Singel
 • Belegningsten
 • Asfalt

 • Kontakt oss

  Støttemurer

 • Graving og etablering av små og store støttemurer.
 • Vi bistår med løsninger og forslag til ulike typer murer.

 • Kontakt oss
  Personvern