Entrepenør

Mardahl Maskin AS skiller ut entreprenør-avdelingen og slår den sammen med Orkla Maskin AS fra 01.01.2022.

Mardahl Maskin AS skifter deretter navn til Mardahl Industri AS. Mer info kommer.

Har du henvendelser til Entreprenør-avdelingen ta kontakt med Trond Mardahl.

Sommervedlikehold/anleggsgartner

 • Uterom
 • Parker
 • Beskjæring
 • Trefelling
 • Planting
 • Plener
 • Kantstein
 • Belegningsstein
 • Naturstein
 • Ugressbekjempelse
 • Feiing
 • Vedlikehold
 • Gjerder og lekeplasser

 • Kontakt oss

  Grøfter

 • Overvann
 • Spillvann
 • Vannledning
 • Kabelgrøfter for el
 • Tele og fiber
 • Fjernvarme

 • Kontakt oss

  Drenering av kjeller og grunnmur

 • Graving og utskifting av masser
 • Drensledning
 • Isolering

 • Kontakt oss

  Opparbeiding av gårdsplasser

 • Graving og utskifting av masser
 • Singel
 • Belegningsten
 • Asfalt

 • Kontakt oss

  Støttemurer

 • Graving og etablering av små og store støttemurer.
 • Vi bistår med løsninger og forslag til ulike typer murer.

 • Kontakt oss
  Personvern